Internationale summerschool

Eind juni/begin juli 2021 wordt een internationale summerschool georganiseerd waarin naast eigen docenten ook een of meer kunstenaars uit andere delen van de wereld als Artist-in-Residence worden uitgenodigd.

Dit in twee varianten: in aanvang als een introductieweek; vervolgens als een tweewekelijkse verdiepingscursus. Er kan voor 1, 2 of alle 3 weken worden ingetekend.

Het programma dient zowel tot intensivering van kunde als tot internationalisering van contacten.

 

Deelnemers aan het classical ART college kunnen gedurende het eerste semester (september-januari) met voorrang intekenen op deze summerschool.
Ingeval er plaatsen over zijn gebleven wordt deze zomeracademie in het tweede semester ook openbaar aangeboden.