Het classical ART college berust op de samenwerking van de stichtingen Classical Art Center www.classicalartcentre.com en International League of Fine Art Schools, ILFAS  www.ilfas.org  met beeldend kunstenaar Tom S. Hageman www.tom-s-hageman.nl

Tom S. Hageman was van 1976-'92 docent figuurtekenen/anatomie, alsmede coordinator aan de Academie Minerva te Groningen; in 1993 gastprofessor aan de Akademie Vitvarnich Umeni, te Praag, Tsjechie; 2005-2018 oprichter en directeur van de Klassieke Academie te Groningen, aldaar docent, naast anatomie, in perpectiefleer en in compositieleer. Hij is in 2018 benoemd tot gastprofessor aan de Xi'an University of Achitecture and technology/college of art, in Xi'an, China.

KvK: 02056669 - 000010444386

Het classical ART college staat ingeschreven bij het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs, CRKBO