Het classical ART college biedt een aantal éénjarige leergangen van 30 lesweken, courses, die zowel apart als in combinaties naar keuze kunnen worden gevolgd. Een course ‘compositietechnieken’; een course ‘vormleer, en anatomie’; een course ‘ruimtelijke suggestie en perspectief’ en een course ‘kunstgeschiedenis’  (het laatste verdeeld over 2 perioden van 30 weken).

Content

Een course combineert theoretische kennis met praktijk ontwikkeling, verbonden met artistieke vraagstellingen.
Daarom bestaat elke course wekelijks uit twee componenten: een theoretische toelichting en praktijkoefeningen, waaronder een opdracht gekoppeld aan de theorie.
De laatste wordt wekelijks ingediend en besproken.
De praktijkoefeningen volgen een lesopbouw in tekenen en/of schilderen, met aandacht voor compositie, vorm, toon, kleur, materialen, technieken en expressie. Kunstgeschiedenis is mondiaal van opzet en stimuleert het out of the box denken.
Elke 6e week is gewijd aan een online reflectie

Courses

Cursussen bestaan uit wekelijks toegezonden lespakketten, theoretische introducties met thuisopdrachten en inleidingen in schilder- en tekentechnieken.
Aan het eind van het studiejaar worden de deelnemers gecoached met de samenstelling van een persoonlijk portfolio.

Het studiejaar bestaat uit 30 lesweken, ingedeeld in 5 studieblokken. Per blok worden zowel theoretisch als praktisch beeldende aspecten uitgediept.

Werkwijze

Het online onderwijs is individueel. Wekelijks wordt een lespakket toegestuurd met uitleg en voorbeelden. Hieraan is telkens een praktijkopdracht verbonden. Binnen 5 dagen worden de uitgevoerde opdrachten als foto teruggestuurd.
Het commentaar, evt. met correcties en of aanwijzingen, wordt tezamen met het volgende pakket toegestuurd.

Na 5 weken met lesprogramma’s en opdrachten vindt in de 6e week een reflectie plaats. Dit kan per mail of online in een videoconference (tijdstip in overleg).

In de loop van het studiejaar zijn 4 vrije tweewekelijkse werkperioden ingelast, waarin de deelnemer op eigen kracht de leerstof verwerkt. Deze vrije werkperioden vallen samen met de schoolvakanties in Nederland.

 Voordelen

Het belangrijkste voordeel van online onderwijs is flexibiliteit.
Er kan meerdere malen per jaar worden ingestroomd (telkens bij de aanvang van een nieuwe periode van 6 weken).
Je kunt ook een eigen leerprogramma samenstellen door naar eigen inzicht en voorkeur meerdere courses naast elkaar of achter elkaar te volgen.
De begeleiding is één op één en laat zich ook eenvoudig op de individuele vraag bijstellen.
En de woonplaats is van geen enkel belang bij online onderwijs.

Toetsing

De courses zijn bedoeld als bij- of nascholing voor reeds gevestigde kunstenaars, dan wel diegenen die en beroepsopleiding willen volgen.
Om te toetsen of deelname zinvol is vragen we om tevoren afbeeldingen van eigen werk toe te sturen.
Bij overintekening kan plaatsing op een wachtlijst volgen

 

Programma overzicht (samenvattingen)

Studieblok 1
Compositie:
een inleiding in de basisprincipes.
Vorm/anatomie:
een overzicht van het menselijk lichaam: proporties, skelet, werking.
Plastiek & perspectief: Licht en schaduw
Kunstgeschiedenis: Over jagers, veetelers en landbouwers

Studieblok 2
Compositie:
de constructieve benadering vanuit geometrische elementen
Vorm/anatomie:
de structuur van kop, hals en romp
Plastiek & perspectief: Optisch perspectief
Kunstgeschiedenis: De oudste hoogculturen

Studieblok 3
Compositie:
de dynamische benadering vanuit suggesties van beweging of dans
Vorm/anatomie:
constructie en bewegingen in  romp, schoudergordel en arm
Plastiek & perspectief: De logica van het oog
Kunstgeschiedenis: Het klassieke tijdperk

Studieblok 4
Compositie:
de muzikale benadering vanuit toon, kleur en ritmen.
Vorm/anatomie:
heup, benen, handen, voeten en vormbepalende vetlagen.
Plastiek & perspectief: Het geometrisch perspectief
Kunstgeschiedenis: De culturen van Azië

Studieblok 5
Compositie:
de expressieve uitwerking, van theatraal tot ingetogen
Vorm/anatomie:
de herhaling van het overzicht van het eerste blok.
Plastiek & perspectief: Perspectivische toepassingen.
Kunstgeschiedenis: Over bloeiende werelden.

Rooster
Er kan telkens aan het begin van een studieblok van 6 weken met de cursus worden aangevangen.
In het studiejaar 2020-'21 is dat in 2020 in de weken 33, 39 of 47; in 2021 in de weken 2, 10 en 16.
De Summerschool is gepland in 2021 in de weken 26, 27 en 28.
Vrije werkperioden zijn in 2020 in de weken: 42-43; 52-53; in 2021: 7-8; 17-18; 24-25.

Kosten

In het studiejaar 2020-21 bevindt het classical ART college zich in de startfase, hierin bieden we de courses met korting aan:
bij aanmelding voor 31 december 2020 geldt 20% korting;

Kosten per course 2020-21 (25 lespakketten + 5 evaluaties) in Euro's per jaar:
bij aanmelding voor 31 december 2020: € 425; na 1 januari 2021: € 535;

Kosten van de Pre-academic 2020-21 (2 cursussen tegelijk, of achtereen) zijn in Euro’s per jaar:
bij aanmelding voor 31 december 2020: € 775; na 1 januari 2021: € 965;

Kosten van de Part-academic 2020-21 (3 cursussen tegelijk, of achtereen)) zijn in Euro’s per jaar:
bij aanmelding voor 31 december 2020: € 1095; na 1 januari 2021: € 1370;

Kosten van de Academic 2020-21 (4 cursussen tegelijk, of achtereen) zijn in Euro’s per jaar:
bij aanmelding voor 31 december 2020: € 1375; na 1 januari 2021: € 1720;

Kosten van de Summerschool 2021 zijn in Euro’s per week, voor de basisweek € 475; voor de tweewekelijkse verdieping € 900; voor alle drie de weken € 1150

Lesgelden bij vooruitbetaling te voldoen, betalingsregeling op aanvraag.
Zie overigens de Algemene Voorwaarden.