Doel van het classical ART college is de wederopstanding van kunde, kennis en vaardigheden in de beeldende kunst.

Dit door het herstel van klassieke waarden in het kunstonderwijs, het meesterschap over compositie, vorm, toonwaarden en kleur als de basis voor artistieke expressie op hoog niveau, ongeacht stijlrichting of onderwerp.
Dit past in de actuele mondiale trend: overal ter wereld streven kunstenaars nu naar de herovering van beeldende kwaliteit.

 Het classical ART college werkt hierin nauw samen met het Classical Art Center www.classicalartcentre.com de International League of Fine Art Schools www.ilfas.org en de Klassieke Salon www.klassieke-salon.nl