Er heerst op dit moment een mondiale trend: overal ter wereld streven kunstenaars naar de herovering van kennis en vaardigheid, van beeldende kwaliteit in de kunst, ze noemen het skill-based art.

Men streeft naar het herstel van klassieke waarden in de kunst: de intrinsieke, de distinctieve en de formele waarden.
Naar het meesterschap over compositie, vorm, toonwaarden en kleur als de basis voor artistieke expressie op hoog niveau, ongeacht stijlrichting of onderwerp.
En daarbij hoort de nodige kennis van kunstgeschiedenis, anatomie, perspectiefleer, materialen en technieken, enz.

Het classical ART college draagt bij aan deze wederopstanding van kunde in de kunst.
Met een programma dat inzet op kennis naast gevoel; op kunde naast intuitie; op discipline naast vrijheid.

Het onlineprogramma biedt theoretische kennis gekoppeld aan praktijkopdrachten; vaktechnische vaardigheden gekoppeld aan persoonlijke uitwerkingen.
Lessen worden wekelijks toegezonden, de opdrachten krijgen ook wekelijks feedback. De persoonlijke uitwerkingen kunnen  wekelijks besproken worden of - in iedere zesde week - tijdens een online video-reflectie.

Doel en inzet is professionele kunstbeoefening.
Aan kandidaten wordt gevraagd om bij aanmelding beeldmateriaal van eigen werk mee te zenden, daarop wordt getoetst of deelname al dan niet zinvol is.